Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Nasz doktorant autorem korespondencyjnym artykułu na okładce Dalton Transactions!

Mgr inż. Artur Kasprzak, doktorant w Zakładzie Chemii Organicznej (promotor: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Popławska) jest autorem korespondencyjnym artykułu pt. "Addition of azomethine ylides to carbon-encapsulated iron nanoparticles". Artykuł ten został opublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.029) oraz został wyróżniony na okładce zeszytu z 7.10.2018 r. jako "back cover". Przedstawione badania realizowane są w ramach grantu NCN PRELUDIUM (nr 2016/21/N/ST5/00864), którego kierownikiem jest mgr Kasprzak. Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach współpracy naukowej naszego doktoranta z zespołem dr. hab. Michała Bystrzejewskiego, prof. UW oraz zespołu dr hab. Anny M. Nowickiej - oba zespoły działają na Wydziale Chemii UW. Link do publikacji (open access). Link do okładki.

Opublikowano: 04.01.2018

Nagroda za najlepsze wystąpienie ustne dla mgr inż. Anny Sobiepanek

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację ustną w sesji "Nowe technologie biomedyczne" podczas VIII Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 16-17 grudnia 2017. Doktorantka została wyróżniona za wystąpienie pt. "Zastosowanie standardowej i uproszczonej metody bezznacznikowej do wczesnej diagnostyki czerniaka". Współautorami pracy są prof. dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), dr Małgorzata Milner-Krawczyk oraz dr inż. Tomasz Kobiela. Doktorantka wykonuje pracę doktorską w zakładzie ZTBŚL pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr. inż. Tomasza Kobieli.

Opublikowano: 20.12.2017

Nagroda za pracę magisterską dla Absolwentki Naszego Wydziału

Pani mgr inż. Edyta Pęśko otrzymała II nagrodę w XXVII edycji konkursu prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, organizowanego przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich za pracę magisterską zatytułowaną: „Elektrochemiczna interkalacja jonów metali alkalicznych w strukturę warstwową chalkogenków metali przejściowych”.

Pani Edyta realizowała nagrodzoną pracę w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod kierunkiem dr inż. Anny Krztoń-Maziopy. Obecnie kontynuuje pracę naukową na studiach doktoranckich w tej samej jednostce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Opublikowano: 11.12.2017

Laureaci konkursu Złotej Kredy na Wydziale Chemicznych w roku akademickim 2016/2017

Tegorocznymi zdobywcami wyróżnienia „Złota Kreda 2017”, przyznawanego przez studentów dla najlepszych nauczycieli akademickich, zostali: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski (za prowadzenie wykładów) i dr hab. inż. Aldona Zalewska (za prowadzenie ćwiczeń/laboratoriów). Wręczenie nagród odbyło się 18 listopada podczas uroczystej gali w Małej Auli Gmachu Głównego, w ramach tegorocznych obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 23.11.2017

Seria okładek czasopism ilustrujących publikacje młodych naukowców z naszego Wydziału

Seria okładek naszych młodych naukowców z grupy prof. Lewińskiego, związanych z publikacjami w renomowanych czasopismach w okresie 2016-2017, które dotyczą prac finansowanych z projektów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki.

Opublikowano: 22.11.2017

Złoty Medal dla wynalazku „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku” na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków iENA 2017 w Norymberdze

Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków iENA 2017 Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty odbywającej się w dniach 2-5 listopada 2017 roku Złoty Medal otrzymał wynalazek „Promowany katalizator kobaltowy do niskotemperaturowej syntezy amoniaku”, opracowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. PW; dr inż. Magdalena Zybert; mgr inż. Aleksandra Tarka we współpracy z naukowcami z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach: dr. Pawłem Kowalikiem, dr Katarzyną Antoniak-Jurak oraz mgr. Pawłem Wierciochem w ramach projektu badawczego „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” (PBS2/A1/13/2014) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Podczas tegorocznej edycji Wystawy zaprezentowano 850 wynalazków z 31 krajów.

Opublikowano: 22.11.2017

Nagroda dla naszej doktorantki

Doktorantka naszego Wydziału mgr inż. Magdalena Bartosiak uzyskała wyróżnienie w II Edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Organizatorem konkursu była Krajowa Rada Suplementów i Odżywek. Praca magisterska pt. "Oznaczanie witaminy B12 w naturalnych suplementach diety" została wykonana w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jankowskiego.

Opublikowano: 16.11.2017

Doktorantka z LPT nagrodzona podczas „XIV Szkoły Membranowej 2017”

W dn. 22–25 października 2017 r. w Wildze odbyła się „XIV Szkoła Membranowa, od badań podstawowych do wdrożenia”, podczas której I nagrodę za najlepszy plakat pt. „Optimization of the process of obtaining biodegradable, porous, polylactide bone implants” przyznano mgr inż. Joannie Trzaskowskiej (współautorzy: mgr inż. Monika Budnicka i dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur). Prezentowane wyniki są częścią jej pracy magisterskiej wykonanej w LPT pod opieką dr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. Obecnie mgr inż. Joanna Trzaskowska wykonuje pracę doktorską w LPT WCh PW. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 01.11.2017

Dr inż. Paweł Borowiecki Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

W dniu 26.10.2017 r. Premier Beata Szydło wręczyła nagrody 44 osobom za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Z satysfakcją informujemy, iż w gronie laureatów znalazł się pracownik naszego Wydziału, dr inż. Paweł Borowiecki, który został nagrodzony za pracę doktorską pt.: „Zastosowanie katalizy enzymatycznej do otrzymywania optycznie czynnych alkoholi drugorzędowych jako prekursorów w syntezie związków heterocyklicznych o potencjalnych właściwościach biologicznych”. Głównym celem badań wykonanych w ramach ww. dysertacji było opracowanie wysokowydajnych, praktycznych oraz przyjaznych dla środowiska metod syntezy nowych związków chemicznych o aktywności przeciwnowotworowej, przeciwgrzybicznej i przeciwbakteryjnej z zastosowaniem enzymów jako katalizatorów. Wyniki badań dr. inż. Borowieckiego powinny nie tylko zaowocować poszerzeniem dotychczasowej wiedzy teoretycznej z zakresu biotechnologii oraz chemii medycznej, ale również wymiernymi korzyściami dla całego społeczeństwa, wynikającymi głównie z możliwości otrzymywania nowej generacji leków o skuteczniejszym i bezpieczniejszym profilu działania przy użyciu innowacyjnych procedur enzymatycznych.

Promotorem pracy doktorskiej dr. Borowieckiego była Prof. dr hab. Maria Bretner, kierownik Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych.

Opublikowano: 27.10.2017

Wyniki oceny parametrycznej - Wydział Chemiczny PW otrzymał katagorię A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 16 października komunikat - wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2013-2016.
Nasz Wydział uzyskał najwyższą (tzw. wiodącą) kategorię A+ (jako jeden z dwóch Wydziałów Chemicznych w Polsce). Czekamy na ostateczną decyzję administracyjną przyznającą nam kategorię naukową.
Wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa.

Opublikowano: 19.10.2017

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)