Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Doktorantka z LPT nagrodzona podczas „XIV Szkoły Membranowej 2017”

W dn. 22–25 października 2017 r. w Wildze odbyła się „XIV Szkoła Membranowa, od badań podstawowych do wdrożenia”, podczas której I nagrodę za najlepszy plakat pt. „Optimization of the process of obtaining biodegradable, porous, polylactide bone implants” przyznano mgr inż. Joannie Trzaskowskiej (współautorzy: mgr inż. Monika Budnicka i dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur). Prezentowane wyniki są częścią jej pracy magisterskiej wykonanej w LPT pod opieką dr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. Obecnie mgr inż. Joanna Trzaskowska wykonuje pracę doktorską w LPT WCh PW. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 01.11.2017

Dr inż. Paweł Borowiecki Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

W dniu 26.10.2017 r. Premier Beata Szydło wręczyła nagrody 44 osobom za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Z satysfakcją informujemy, iż w gronie laureatów znalazł się pracownik naszego Wydziału, dr inż. Paweł Borowiecki, który został nagrodzony za pracę doktorską pt.: „Zastosowanie katalizy enzymatycznej do otrzymywania optycznie czynnych alkoholi drugorzędowych jako prekursorów w syntezie związków heterocyklicznych o potencjalnych właściwościach biologicznych”. Głównym celem badań wykonanych w ramach ww. dysertacji było opracowanie wysokowydajnych, praktycznych oraz przyjaznych dla środowiska metod syntezy nowych związków chemicznych o aktywności przeciwnowotworowej, przeciwgrzybicznej i przeciwbakteryjnej z zastosowaniem enzymów jako katalizatorów. Wyniki badań dr. inż. Borowieckiego powinny nie tylko zaowocować poszerzeniem dotychczasowej wiedzy teoretycznej z zakresu biotechnologii oraz chemii medycznej, ale również wymiernymi korzyściami dla całego społeczeństwa, wynikającymi głównie z możliwości otrzymywania nowej generacji leków o skuteczniejszym i bezpieczniejszym profilu działania przy użyciu innowacyjnych procedur enzymatycznych.

Promotorem pracy doktorskiej dr. Borowieckiego była Prof. dr hab. Maria Bretner, kierownik Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych.

Opublikowano: 27.10.2017

Wyniki oceny parametrycznej - Wydział Chemiczny PW otrzymał katagorię A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 16 października komunikat - wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2013-2016.
Nasz Wydział uzyskał najwyższą (tzw. wiodącą) kategorię A+ (jako jeden z dwóch Wydziałów Chemicznych w Polsce). Czekamy na ostateczną decyzję administracyjną przyznającą nam kategorię naukową.
Wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa.

Opublikowano: 19.10.2017

Nagroda publiczności za najlepszy poster na konferencji dla mgr inż. Anny Sobiepanek

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych otrzymała nagrodę publiczności za najlepszy poster podczas międzynarodowej konferencji „Science: Polish Perspectives” Meetup Berlin, która odbyła się w dniach 13-14 października 2017 w Berlinie (Humboldt Graduate School). Organizatorem konferencji była Fundacja Polonium oraz partnerzy m.in. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada RP w Berlinie, Polska Akademia Nauk, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Polski Fundusz Rozwoju.
Doktorantka została wyróżniona za poster pt. "AFM/QCM-D for theranostics of malignant melanoma" której współautorami są prof. dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie) oraz dr Małgorzata Milner-Krawczyk i dr inż. Tomasz Kobiela (ZTBŚL, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej). Doktorantka wykonuje prace doktorską w zakładzie ZTBŚL WCh PW pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr inż. Tomasza Kobieli.
Link do strony konferencji: https://www.sciencepolishperspectives.org/spp-meetup-berlin/

Opublikowano: 17.10.2017

Nagroda za pracę magisterską naszego studenta na zjeździe PTChem

Mgr inż. Artur Kasprzak otrzymał nagrodę za wyróżnioną pracę magisterską obronioną w 2016 roku. Nagroda została przyznana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i wręczona 17 września 2017, na 60 Zjeździe PTChem.
Praca pt. „Nowe sulfhydrylowe pochodne hybrydowych materiałów węglowych zbudowanych z magnetycznych nanokapsułek węglowych i polietylenoiminy oraz ich zastosowanie w reakcjach biokoniugacji” została wykonana w Zakładzie Chemii Organicznej pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Popławskiej.

Opublikowano: 20.09.2017

Artykuł autorstwa naszego Doktoranta na okładce czasopisma Green Chemistry

Artykuł autorstwa mgr. inż. Artura Kasprzaka opublikowany został w czasopiśmie Green Chemistry (IF=9.125) oraz został umieszczony na okładce najnowszego wydania jako "inside back cover". Współautorami artykułu pt. "Grinding-induced functionalization of carbon-encapsulated iron nanoparticles" są dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, dr inż. Magdalena Popławska oraz dr hab. Michał Bystrzejewski (Wydział Chemiczny, UW). Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach grantu, którego kierownikiem jest mgr Kasprzak: NCN PRELUDIUM (nr 2016/21/N/ST5/00864). Mgr inż. Artur Kasprzak jest doktorantem w Zakładzie Chemii Organicznej i wykonuje pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. inż. Marioli Koszytkowskiej-Stawińskiej i dr inż. Magdaleny Popławskiej.

Opublikowano: 01.08.2017

Złoty Medal dla wynalazku „Sposób otrzymywania katalizatorów kobaltowych promotowanych cerem i barem do niskotemperaturowej syntezy amoniaku” na targach innowacyjności w Moskwie

Podczas XX Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2017” odbywającego się w dniach 16-19 maja 2017 roku Złoty Medal otrzymał wynalazek„Sposób otrzymywania katalizatorów kobaltowych promotowanych cerem i barem do niskotemperaturowej syntezy amoniaku”, opracowany przez zespół w składzie: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, dr inż. Magdalena Zybert, mgr inż. Aleksandra Tarka we współpracy z naukowcami z Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach: dr Pawłem Kowalikiem, dr Katarzyną Antoniak-Jurak oraz mgr Pawłem Wierciochem w ramach projektu badawczego „Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku” (PBS2/A1/13/2014) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

Tegoroczna edycja salonu zgromadziła blisko 800 wynalazków z 18 krajów świata. Uczestnikami byli wynalazcy z Japonii, Chin, Korei Południowej, Tajlandii, Indii, Tajwanu, Egiptu, Maroka, Portugalii, Grecji, Bułgarii, Mołdawii, Rumunii, Litwy, Czech, Polski i Rosji.

Opublikowano: 23.06.2017

Studentki z Wydziału Chemicznego laureatkami konkursu na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie!

Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, wykonane przez studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej związane z przemysłem motoryzacyjnym został rozstrzygnięty.

Decyzją Komisji Konkursowej, składającej się z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej oraz firmy Arrinera Technology S.A., przyznane zostały 2 nagrody oraz 2 wyróżnienia.

W kategorii prac magisterskich Laureatką została Pani mgr inż. Olga Góral z Wydziału Chemicznego za pracę pn. „Otrzymywanie ziaren polimerowych typu core - shell do zastosowań w płynach elektroreologicznych”.
W kategorii prac inżynierskich nagroda została przyznana Pani inż. Marcie Stefańskiej z Wydziału Chemicznego za pracę pn. „Badania nad syntezą układów polimerowych zdolnych do wiązania dwutlenku węgla na bazie monomerów epoksydowych”.

Opublikowano: 22.06.2017

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla spin off PW „Smart fluid” (zespół prof. Mikołaja Szafrana)

31 maja 2017r. w Krakowie na Kongresie Impact’17, jedynym takim wydarzeniu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w całości poświęconemu gospodarce przyszłości, spin-off Politechniki Warszawskiej „Smart Fluid” reprezentowany przez dr inż. Łukasza Wierzbickiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i mgr inż. Małgorzatę Głuszek z Wydziału Chemicznego wraz z firmą BangProof otrzymali z rąk Pani Premier Beaty Szydło Nagrodę Główną Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Publiczności. Nagrodzony został wspólny prototyp czapki o funkcji kasku z wykorzystaniem technologii cieczy zagęszczanych ścinaniem. Technologia została włączona do polskiej misji gospodarczej i będzie promowana przez Rząd RP na różnych wydarzeniach w kraju i za granicą. Najbliższy kierunek to Szwecja i Chiny. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju.

Opublikowano: 05.06.2017

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna najlepszymi kierunkami inżynierskimi w rankingu Perspektyw

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2017. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Technologia Chemiczna zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już po raz 5 z rzędu!

Opublikowano: 23.05.2017

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)