Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Osiągnięcia

Wyróżnienie w konkursie „Złoty Medal Chemii” dla inż. Sylwii Kąckiej

Studentka naszego Wydziału Sylwia Kącka uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Złoty Medal Chemii” na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, zorganizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz firmę DuPont. Praca dyplomowa pt. „Elektropolimeryzacja pochodnych tiofenu zawierających pierścienie tiadiazolowe i oksadiazolowe” wykonywana była pod kierownictwem prof. Małgorzaty Zagórskiej w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

Opublikowano: 31.12.2016

Studenci naszego Wydziału uzyskali Stypendia Ministra NiSW

11 studentów naszego Wydziału, w tym: Karolina Piętak, Grzegorz Matyszczak oraz Daniel Jastrzębski uzyskało Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uśmiechnięci laureaci wykonują prace badawcze w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod opieką prof. dr. hab. inż. Sławomira Podsiadło i są też jedynymi tegorocznymi stypendystami KNOW na Wydziale.

Opublikowano: 21.12.2016

ChKN Flogiston “Popularyzatorem Nauki 2016”

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston zdobyło I nagrodę w konkursie PAP i MNiSW Popularyzator Nauki 2016. Na uroczystej gali, która odbyła się 15 grudnia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyplom oraz statuetkę odebrał zarząd koła: Dominik Gutowski, Zuzanna Klim oraz Patryk Tomaszewski.

Opublikowano: 20.12.2016

Nagroda za najlepsze wystąpienie ustne dla mgr inż. Anny Sobiepanek

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentacje ustną w sesji "Nowe technologie biomedyczne" podczas VII Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych. Konferencja odbyła się w Warszawa w dniach 10-11 grudnia 2016. Doktorantka została wyróżniona za wystąpienie pt. "Biosensory komórkowe jako narzędzia do wczesnej diagnostyki nowotworów złośliwych skóry" której współautorami są dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), dr Małgorzata Milner-Krawczyk oraz dr inż. Tomasz Kobiela. Doktorantka wykonuje prace doktorską w zakładzie ZTBŚL pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr inż. Tomasza Kobieli.

Opublikowano: 16.12.2016

Inteligentne ochraniacze piłkarskie z PW Polskim Produktem Przyszłości

30 listopada 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki XIX edycji prestiżowego konkursu na „Polski Produkt Przyszłości”. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wyróżnienie w kategorii „Produkt Przyszłości Konsorcjum Jednostka Naukowa - Przedsiębiorca” otrzymał projekt „Inteligentne Ochraniacze Piłkarskie” zgłoszony wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Polsport S.A. z Bielska-Białej. Inteligentne ochraniacze piłkarskie zostały opracowane przez zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr. hab. inż. Mikołaja Szafrana w ramach projektu I Konkursu Programu Badań Stosowanych NCBiR.

Opublikowano: 08.12.2016

Laureaci konkursu Złotej Kredy na Wydziale Chemicznych PW w roku akademickim 2015/2016

Tegorocznymi zdobywcami wyróżnienia „Złota Kreda”, przyznawanego przez studentów dla „najlepszych prowadzących zajęcia” zostali: dr hab. Tadeusz Hofman, prof. nadzw. (za prowadzenie wykładów) i prof. dr hab. Krzysztof Krawczyk (za prowadzenie ćwiczeń/laboratoriów/projektów).

Wręczenie nagród odbyło się 19 listopada podczas uroczystej gali w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Opublikowano: 05.12.2016

Prof. Zbigniew Florjańczyk Profesorem Honorowym AJD

23 listopada 2016 r. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk odebrał godność Profesora Honorowego Akademii Jana Długosza. Częstochowska uczelnia przyznanie tytułu ogłosiła podczas uroczystego posiedzenia Senatu.

Opublikowano: 30.11.2016

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską dla dr inż. Edyty Wawrzyńskiej

Nasza była doktorantka dr inż. Edyta Wawrzyńska został wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską.

Na uroczystości, która odbyła się 24 listopada 2016 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, w imieniu premier Beaty Szydło wręczył nagrody 44 naukowcom, w tym dwudziestu pięciu doktorantom. Pełna lista nagrodzonych - link.

Opublikowano: 28.11.2016

Certyfikat KAUT dla kierunku Biotechnologia

Kierunek studiów Biotechnologia prowadzony na Wydziale Chemicznym uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na okres 5 lat – na lata akademickie od 2016/2017 do 2021/2022.

Opublikowano: 21.11.2016

Nagroda za najlepszą pracę doktorską z zakresu tworzyw sztucznych dla dr inż. Anny Kundys

Dr inż. Anna Kundys - była doktorantka w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów zajęła 1. Miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu tworzyw sztucznych organizowanym przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, którego finał odbył się w dniu 8 listopada 2016 w Audytorium Mościckiego.

Opublikowano: 14.11.2016

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna