Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Artykuł autorstwa pracowników naszego Wydziału na okładce czasopisma Analytica Chimica Acta

W numerze 1052 czasopisma Analytica Chimica Acta została opublikowana jako „Feature article” i trafiła na okładkę czasopisma praca pt. „Analytical methodology for studying cellular uptake, processing and localization of gold nanoparticles”, której współautorami był zespół z Katedry Chemii Analitycznej - dr inż. Magdalena Matczuk, dr inż. Lena Ruzik i prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)