Artykuł doktoranta naszego Wydziału wyróżniony na okładce Dalton Transactions

Artykuł autorstwa mgra Artura Kasprzaka z Katedry Chemii Organicznej opublikowany w renomowanych czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.052) został wyróżniony jako Outside Front Cover. Współautorem publikacji jest prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia). Publikacja jest rezultatem trzymiesięcznego pobytu naukowego Pana Kasprzaka w zespole prof. Sakurai w okresie marzec-czerwiec 2019 r. (data akceptacji artykułu: 23.09.2019 r.). Badania dotyczyły opracowania nowatorskiego, selektywnego receptora jonów cezu zbudowanego z ferrocenylowych pochodnych sumanenu. Przedstawione badania są istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju chemii organicznej i supramolekularnej, ale również umożliwiają opracowanie nowych metod detekcji metali zawartych w odpadach radioaktywnych (na przykład w wyniku katastrofy w elektrowni jądrowej w Fukishimie, rok 2011).
Link to publikacji i Link do okładki

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)