Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Artykuł naszego doktoranta na okładce Dalton Transactions

Artykuł autorstwa naszego doktoranta, mgr. inż. Artura Kasprzaka, pt. Sulfonated carbon-encapsulated iron nanoparticles as an efficient magnetic nanocatalyst for highly selective synthesis of benzimidazoles, opublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.029) został wyróżniony informacją na okładce zeszytu jako "back cover". Współautorami artykułu są dr inż. Magdalena Popławska oraz dr hab. Michał Bystrzejewski, prof UW. Artykuł ten przedstawia wydajną metodę syntezy benzimidazoli z wykorzystaniem magnetycznych nanokapsułek węglowych jako katalizatora. Zaletą opracowanego nanokatalizatora jest łatwość jego oddzielenia od mieszaniny poreakcyjnej poprzez zastosowanie zewnętrznego pola magnetycznego, np. magnesu neodymowego.
link do artykułu

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)