Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Artykuł pracowników i doktoranta naszego Wydziału ukazał się w prestiżowym Coordination Chemistry Reviews (IF = 13.324)

W czasopiśmie Coordination Chemistry Reviews (389 (2019) 19-58) został opublikowany artykuł pod tytułem “Half-Sandwich Ni(II) complexes [Ni(Cp)(X)(NHC)]: from an underestimated discovery to a new chapter in organonickel chemistry”, którego autorami są: dr inż. Łukasz Banach (Zakład Chemii Organicznej), dr inż. Piotr A. Guńka (Katedra Chemii Nieorganicznej), prof. dr hab. inż. Janusz Zachara (Katedra Chemii Nieorganicznej) i dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz (Zakład Chemii Organicznej).

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)