Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Artykuł pracowników i studentów naszego Wydziału na okładce czasopisma

Artykuł autorstwa pracowników i studentów Zakładu Chemii Fizycznejopublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF= 4.029), został umieszczony jako "back cover" wydania z dnia 21.03.2018 r. Autorami publikacji ptAn intramolecular ortho-assisted activation of the silicon–hydrogen bond in arylsilanes: an experimental and theoretical study są Krzysztof Durka, Mateusz Urban, Maja Czub, Marek Dąbrowski, Patryk Tomaszewski i Sergiusz Luliński.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)