Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Artykuł pracowników naszego Wydziału na okładce czasopisma

Artykuł autorstwa mgr inż. Anny Kobuszewskiej z Katedry Biotechnologii Medycznej opublikowany w czasopiśmie SLAS Technology (IF=2.850), umieszczony jako "front cover" październikowego wydania w 2017 r., został wyróżniony i uznany jako jedno z najbardziej innowacyjnych osiągnięć naukowych opublikowanych w czasopiśmie w 2017 roku. (link)

Współautorami artykułu pt. Heart-on-a-Chip: An Investigation of the Influence of Static and Perfusion Conditions on Cardiac (H9C2) Cell Proliferation, Morphology, and Alignment są również Ewelina Tomecka, Kamil Żukowski, Elżbieta Jastrzębska, Michał Chudy, Artur Dybko, Philippe Renaud (EPFL, Szwajcaria) i Zbigniew Brzózka. Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach grantu LIDER, kierowanym przez dr inż. Elżbietę Jastrzębską.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)