Artykuł z mechanochemii wyróżniony umieszczeniem na okładce Chemical Science

Mechanochemia, czyli badanie przemian chemicznych wskutek działania sił mechanicznych, przeżywa obecnie swój renesans i staje się jedną z podstawowych metod syntezy w chemii organicznej i nieorganicznej oraz w chemii materiałów i w nanotechnologii.

W najnowszej pracy ,,Mechanochemical and slow-chemistry radical transformations: a case of diorganozinc compounds and TEMPO” naszego doktoranta, mgr. inż. Krzysztofa Budnego, z zespołu prof. Janusza Lewińskiego po raz pierwszy zaprezentowano zastosowanie mechanochemii w metaloorganicznych reakcjach rodnikowych. Co więcej, przedstawiono też unikalne rodnikowe przemiany w procesie slow-chemistry, tj. reakcjach w ciele stałym przebiegających bez stymulującego czynnika zewnętrznego. Publikacja ta została wyróżniona jako Front Cover w prestiżowym czasopiśmie Chemical Science (IF = 9,6)

Praca ta w spektakularny sposób nawiązuje do badań prof. Tadeusza Urbańskiego nad generowaniem mechanorodników w procesie ucierania bursztynu opublikowane w Nature (1967).

Odnośniki: do artykułu i do okładki.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)