Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Doktorant LPT laureatem konkursu „Najlepsi z najlepszych 3.0”

Mgr inż. Michał Wrzecionek został laureatem konkursu „Najlepsi z najlepszych 3.0” organizowanym przez MNiSW. Opiekunem i kierownikiem projektu „Poliestry glicerolu i kwasów dikarboksylowych jako potencjalne biomateriały do zastosowań w inżynierii tkankowej” jest Pani dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur. W trakcie realizacji zadań przewidziany jest wyjazd Pana Michała Wrzecionka na naukową konferencję międzynarodową 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials współorganizowaną przez wydawnictwo Elselvier. Dużym sukcesem jest nie tylko uzyskanie dofinansowania, ale także sklasyfikowania niniejszego projektu na 3 miejscu pośród listy laureatów - link do wyników konkursu.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)