Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Dr inż. Paweł Borowiecki Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

W dniu 26.10.2017 r. Premier Beata Szydło wręczyła nagrody 44 osobom za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Z satysfakcją informujemy, iż w gronie laureatów znalazł się pracownik naszego Wydziału, dr inż. Paweł Borowiecki, który został nagrodzony za pracę doktorską pt.: „Zastosowanie katalizy enzymatycznej do otrzymywania optycznie czynnych alkoholi drugorzędowych jako prekursorów w syntezie związków heterocyklicznych o potencjalnych właściwościach biologicznych”. Głównym celem badań wykonanych w ramach ww. dysertacji było opracowanie wysokowydajnych, praktycznych oraz przyjaznych dla środowiska metod syntezy nowych związków chemicznych o aktywności przeciwnowotworowej, przeciwgrzybicznej i przeciwbakteryjnej z zastosowaniem enzymów jako katalizatorów. Wyniki badań dr. inż. Borowieckiego powinny nie tylko zaowocować poszerzeniem dotychczasowej wiedzy teoretycznej z zakresu biotechnologii oraz chemii medycznej, ale również wymiernymi korzyściami dla całego społeczeństwa, wynikającymi głównie z możliwości otrzymywania nowej generacji leków o skuteczniejszym i bezpieczniejszym profilu działania przy użyciu innowacyjnych procedur enzymatycznych.

Promotorem pracy doktorskiej dr. Borowieckiego była Prof. dr hab. Maria Bretner, kierownik Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)