Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Nagroda dla studentów Wydziału Chemicznego w konkursie Student-Wynalazca

7 lutego 2017 roku ogłoszono wynikiVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem m.in.Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Niezmiernie miło nam poinformować, iż spośród 90 zgłoszeń nadesłanych z 25 polskich uczelni wyróżnienie oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezesa Urzędu Patentowego RP zdobył cykl wynalazków dotyczący inteligentnych cieczy zagęszczanych ścinaniem przeznaczonych do ochrony ciała człowieka, którego autorami są studenci i pracownicy Katedry Technologii Chemicznej oraz Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PW, a także Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Wyróżnienia w Konkursie otrzymali: mgr inż. Radosław Żurowski, mgr inż. Małgorzata Głuszek, dr inż. Agnieszka Antosik, dr inż. Anna Danelska, mgr inż. Marcin Kaczorowski, mgr inż. Mariusz Brzeziński, mgr inż. Tomasz Żmigrodzki z Wydziału Chemicznego PW oraz dr inż. Łukasz Wierzbicki z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Pozostałymi twórcami zgłoszonych rozwiązań są: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, dr inż. Paweł Falkowski, dr inż. Mariusz Tryznowski, mgr inż. Ewa Bobryk z Wydziału Chemicznego PW, prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW oraz mgr inż. Mieczysław Szczygieł i mgr inż. Mieczysław Kryjak z Polsportu.

Serdecznie gratulujemy!

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)