Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Nagroda za najlepsze wystąpienie ustne dla mgr inż. Anny Sobiepanek

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację ustną w sesji "Nowe technologie biomedyczne" podczas VIII Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 16-17 grudnia 2017. Doktorantka została wyróżniona za wystąpienie pt. "Zastosowanie standardowej i uproszczonej metody bezznacznikowej do wczesnej diagnostyki czerniaka". Współautorami pracy są prof. dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), dr Małgorzata Milner-Krawczyk oraz dr inż. Tomasz Kobiela. Doktorantka wykonuje pracę doktorską w zakładzie ZTBŚL pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr. inż. Tomasza Kobieli.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)