Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Nagroda za pracę magisterską dla Absolwentki Naszego Wydziału

Pani mgr inż. Edyta Pęśko otrzymała II nagrodę w XXVII edycji konkursu prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, organizowanego przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich za pracę magisterską zatytułowaną: „Elektrochemiczna interkalacja jonów metali alkalicznych w strukturę warstwową chalkogenków metali przejściowych”.

Pani Edyta realizowała nagrodzoną pracę w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod kierunkiem dr inż. Anny Krztoń-Maziopy. Obecnie kontynuuje pracę naukową na studiach doktoranckich w tej samej jednostce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)