Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Nasz doktorant autorem korespondencyjnym artykułu na okładce Dalton Transactions!

Mgr inż. Artur Kasprzak, doktorant w Zakładzie Chemii Organicznej (promotor: dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Popławska) jest autorem korespondencyjnym artykułu pt. "Addition of azomethine ylides to carbon-encapsulated iron nanoparticles". Artykuł ten został opublikowany w czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.029) oraz został wyróżniony na okładce zeszytu z 7.10.2018 r. jako "back cover". Przedstawione badania realizowane są w ramach grantu NCN PRELUDIUM (nr 2016/21/N/ST5/00864), którego kierownikiem jest mgr Kasprzak. Badania przedstawione w artykule realizowane są w ramach współpracy naukowej naszego doktoranta z zespołem dr. hab. Michała Bystrzejewskiego, prof. UW oraz zespołu dr hab. Anny M. Nowickiej - oba zespoły działają na Wydziale Chemii UW. Link do publikacji (open access). Link do okładki.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)