Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Potęga mechanochemii

Młodzi pracownicy naukowi, dr inż. Daniel Prochowicz i mgr Marcin Saski, współpracujący ze Środowiskowym Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii kierowanym przez prof. J. Lewińskiego, opublikowali we współpracy z grupą prof. M. Graetzel’a (EPFL) pracę pt. „Formation of stable mixed guanidinium-methylammonium phases with exceptionally long carrier lifetimes for high efficiency lead iodide-based perovskite photovoltaics”. Artykuł ten m. in. opisuje wytwarzanie w procesie mechanochemicznym perowskitów o nieosiągalnej wcześniej kompozycji i ukazał się w Journal of the American Chemical Society (IF = 13.86).
Link do artykułu

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)