Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Pracownicy naszego Wydziału opublikowali monografię

Pracownicy Katedry Biotechnologii Medycznej, zespołu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Brzózki przygotowali monografię pt. „Cardiac Cell Culture Technologies: Microfluidic and On-Chip Systems(ed. Z. Brzózka, E. Jastrzębska) wydaną nakładem wydawnictwa Springer. Współautorami dwóch rozdziałów są partnerskie zespoły prof. dr hab. Marii Ciemerych-Litwinienko z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. n. med. Macieja Kurpisza z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)