Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Reaching Milestones: Artykuł naszych doktorantów na okładce prestiżowego czasopisma Chem. Eur. J.

Publikacja „Reaching Milestones in the Oxygenation Chemistry of Magnesium Alkyls: towards Intimate States of O2 Activation and the First Monomeric Well‐Defined Magnesium Alkylperoxide” autorstwa doktorantów mgr. inż. Tomasza Pietrzaka i mgr. inż. Michała Terleckiego, promotor prof. Janusz Lewiński, została wyróżniona jako Cover Feature w czasopiśmie Chem. Eur. J.. W przedmiotowej pracy Doktoranci otrzymali i scharakteryzowali strukturalnie pierwszy monomeryczny związek alkilonadtlenkowy magnezu. Część badań eksperymentalnych została również wykonana przez inż. Łukasza Kapuśniaka, studenta naszego Wydziału, oraz Jiwon Park z Massachusetts Institute of Technology, stypendystkę Fulbrighta, która spędziła 9 m-cy w grupie prof. Lewińskiego. Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201805180

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)