Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Seria okładek czasopism ilustrujących publikacje młodych naukowców z naszego Wydziału

Seria okładek naszych młodych naukowców z grupy prof. Lewińskiego, związanych z publikacjami w renomowanych czasopismach w okresie 2016-2017, które dotyczą prac finansowanych z projektów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)