Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Studenci naszego Wydziału laureatami stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Studenci Oskar Baka z Katedry Chemii Nieorganicznej (wykonujący dyplom pod kierunkiem dr hab. inż. Aldony Zalewskiej), inż. Mikołaj Więckowski z Zakładu Chemii Fizycznej (wykonujący dyplom pod kierunkiem dr. inż. Marka Królikowskiego) oraz Marcin Wiszniewski z Zakładu Chemii Fizycznej (wykonujący dyplom pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Sergiusza Lulińskiego) zostali laureatami prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.W całej Polsce przyznano we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki 656 stypendiów (w tym aż 26 studentom Politechniki Warszawskiej). Link do wyników konkursu.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)