Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Studentki z Wydziału Chemicznego laureatkami konkursu na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie!

Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, wykonane przez studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej związane z przemysłem motoryzacyjnym został rozstrzygnięty.

Decyzją Komisji Konkursowej, składającej się z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej oraz firmy Arrinera Technology S.A., przyznane zostały 2 nagrody oraz 2 wyróżnienia.

W kategorii prac magisterskich Laureatką została Pani mgr inż. Olga Góral z Wydziału Chemicznego za pracę pn. „Otrzymywanie ziaren polimerowych typu core - shell do zastosowań w płynach elektroreologicznych”.
W kategorii prac inżynierskich nagroda została przyznana Pani inż. Marcie Stefańskiej z Wydziału Chemicznego za pracę pn. „Badania nad syntezą układów polimerowych zdolnych do wiązania dwutlenku węgla na bazie monomerów epoksydowych”.

Konkurs, ogłoszony na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską, a firmą Arrinera Technology S.A., miał na celu nie tylko promowanie najlepszych prac studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej związanych z przemysłem motoryzacyjnym, ale także wzmacnianie współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Fundatorem nagród jest firma Arrinera Technology S.A.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)