Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wyniki oceny parametrycznej - Wydział Chemiczny PW otrzymał katagorię A+

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 16 października komunikat - wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za okres 2013-2016.
Nasz Wydział uzyskał najwyższą (tzw. wiodącą) kategorię A+ (jako jeden z dwóch Wydziałów Chemicznych w Polsce). Czekamy na ostateczną decyzję administracyjną przyznającą nam kategorię naukową.
Wyniki oceny parametrycznej są dostępne na stronie Ministerstwa.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)