Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wyróżnienie w konkursie „Złoty Medal Chemii” dla inż. Sylwii Kąckiej

Studentka naszego Wydziału Sylwia Kącka uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Złoty Medal Chemii” na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, zorganizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz firmę DuPont. Praca dyplomowa pt. „Elektropolimeryzacja pochodnych tiofenu zawierających pierścienie tiadiazolowe i oksadiazolowe” wykonywana była pod kierownictwem prof. Małgorzaty Zagórskiej w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)