Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Konkurs Student-Wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2018/2019.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonym w Polsce lub za granicą, w tym także gdy współtwórcami są studenci uczelni zagranicznych. Nabór zgłoszeń trwa do 25.01.2019. Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie Politechniki Świętokrzyskiej (COWI).

Oficjalne ogłoszenie (.pdf) o konkursie.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)