Konkurs dla doktorantów w celu udziału w krótkich formach kształcenia (od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze

Ogłoszenie o konkursie nr CWM/PROM PW 2/2020/1 z dnia 11 lutego 2020 r.
Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza konkurs dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia (od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.
Termin składania wniosków: 2 marca 2020 r. do godz. 16.00.
Miejsce składania wniosków: siedziba Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW (dodatkowo wersja elektroniczna na adres cwm@pw.edu.pl)
Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM.
Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)