Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Konkurs na 2 stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS 8

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydatów na stanowisko doktorantów-stypendystów (2 stypendia) pt. „Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych” (kierownik Dr hab. inż., Prof. PW Patrycja Ciosek-Skibińska) w ramach projektu SONATA BIS 8 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Termin zgłaszania ofert 1 września.

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)