Konkurs na stanowiska „doktorant stypendysta” w projekcie NCN SONATA BIS

W ramach projektu NCN SONATA BIS-9 „Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy regeneracji komórek serca.” (kierownik projektu dr hab. inż., prof. PW Elżbieta Jastrzębska) do 30 lipca 2020 r. zbierane są oferty na dwa stanowiska "doktorant stypendysta". Tematyka projektu dotyczy badania niedotlenienia komórek serca i ich regeneracji w oparciu o komórki macierzyste w nowoopracowanym systemie Lab-on-a-chip. Realizacja projektu odbywać się będzie w interdyscyplinarnym zespole, we współpracy z Wydziałem ICHiP PW oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć stosowane dokumenty mailowo na adres ejastrzebska@ch.pw.edu.pl:
Warunki zatrudnienia:
• umowa stypendialna ok. 3000 PLN/miesiąc
Możliwe dodatkowe stypendium ze Szkoły Doktorskiej (2100 zł/miesiąc, po pozytywnej ocenie śródokresowej stypendium może wzrosnąć do ok. 3500 PLN/miesiąc).
• Data rozpoczęcia: 01.10.2020 r.
• Okres zatrudnienia: minimum 36 miesięcy

Termin składania ofert: 31.07.2020 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu (.pdf) .

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)