Konkurs na stanowisko PostDoc w projekcie NCN OPUS 15

Poszukujemy osoby (zatrudnienie na stanowisku PostDoc) do współpracy w ramach projektu badawczego "Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektrometrii mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym" realizowanego w Katedrze Chemii Analitycznej a kierowanego przez prof. dr hab. inż. Macieja Jarosza.
Termin składania ofert 26 lutego 2020 roku. Szczegóły (.docx) .

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)