Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Konkurs na stypendia naukowe dla studentów

W ramach projektu badawczego NCN nr 2016/21/B/ST5/00126 pt. „Polimery hybrydowe utworzone z organicznych fosforanów cynku, wapnia i magnezu: synteza, struktura, właściwości i zastosowanie w kompozytach polimerowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk), poszukiwani są kandydaci na dwa stanowiska student-stypendysta.
Okres pracy w projekcie: 6 miesięcy
Planowany początek zatrudnienia: 01.01.2018
Termin i sposób składania dokumentów: 01.12.2017, g. 12:00, osobiście.

Pełna treść ogłoszenia (.pdf) - informacje o wymaganiach, obowiązkach i wymaganych dokumentach do złożenia

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)