Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Bitner-Michalskiej, pt.: „Studies on optimization of imidazolate sodium salts based electrolytes for sodium-ion battery applications”, 27.02.2017 r. godz. 15:15

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2017 roku, o godz. 15:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Anny Bitner-Michalskiej
Studies on optimization of imidazolate sodium salts based electrolytes for sodium-ion battery applications
(Badania nad optymalizacją elektrolitów opartych na imidazolowych solach sodowych pod kątem zastosowania w bateriach sodowo-jonowych)

Promotorem rozprawy jest: dr hab. inż. Marek Marcinek
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Czerwiński (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
dr. Robert Dominko (National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia)

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 i w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.

Pobierz streszczenie pl, streszczenie en, recenzję1 i recenzję2.

Wirtualna wycieczka