Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Kopczyńskiej (Czerwińskiej) - 23.10.2017 r. godz. 15:15

Informujemy, że w dniu 23 października 2017 roku, o godz. 15:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Karoliny Kopczyńskiej (Czerwińskiej)
Analysis of factors determining the crystal structure of boronic acids derivatives and the geometry of boron coordination sphere

Promotorem rozprawy jest: dr hab. inż. Izabela Madura
Recenzenci:
prof. dr hab. Kinga Suwińska (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO (Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski)

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 i w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.

Pobierz streszczenia (.pdf) , recenzję1 (.pdf) i recenzję2 (.pdf) .

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna