Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Flont, 24.09.2021 r. godz. 12:00

Informujemy, że w dniu 24 września 2021 roku, o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Flont (w formie zdalnej za pomocą platformy Cisco Webex Meetings) pt.:
Badania nad opracowaniem przestrzennych modeli nowotworów jajnika i piersi z wykorzystaniem mikrosystemów typu Lab-on-a-chip oraz zastosowaniem ich do analizy skuteczności terapii przeciwnowotworowych

Promotor rozprawy:
dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii)
dr hab. Sławomir Jakieła, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Fizyki i Biofizyki/Instytut Biologii)

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w formie zdalnej przy użyciu platformy Cisco Webex Meetings i będzie dostępna pod tym adresem.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.
W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22 234 7280)  na dzień przed planowaną wizytą.
Pobierz streszczenie (.pdf) ,  recenzję1 (.pdf) i recenzję2 (.pdf) .

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR