Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Wiloch, 22.10.2018 r. godz. 14:15

Informujemy, że w dniu 22 października 2018 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Ignacego Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Magdaleny Wiloch
Badania właściwości redoks kompleksów wybranych peptydów z jonami miedzi (II)

Promotorem rozprawy jest: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
Promotorem pomocniczym jest: dr Urszula Wawrzyniak

Recenzenci:
Dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. IChF (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
Dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 i w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.

Pobierz streszczenie (.pdf) , recenzję1 (.pdf) i recenzję2 (.pdf) .

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)