Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Łabańskiej (z d. Wesoły), 04.03.2019 r. godz. 14:15

Informujemy, że w dniu 4 marca 2019 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Ignacego Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Małgorzaty Łabańskiej (z d. Wesoły)
Badania nad zastosowaniem elektronicznego języka do rozpoznawania próbek farmaceutycznych

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska
Recenzenci:
Dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny)

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 i w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.
Pobierz streszczenie (.pdf) ,  recenzję1 (.pdf) i recenzję2 (.pdf) .

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)