Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Chmielarka, pt.: „Badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem α,ω-dihydroksypolibutadienu (HTPB) oraz jego pochodnych”, 23.06.2017 r. godz. 13:15

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2017 roku, o godz. 13:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Michała Chmielarka
Badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem α,ω-dihydroksypolibutadienu (HTPB) oraz jego pochodnych

Promotorem rozprawy jest: prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (Wydział Nowych Technologii i Chemii, WAT)
prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 i w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.
Pobierz streszczenie (.pdf) , recenzję1 (.pdf) i recenzję2 (.pdf) .

Wirtualna wycieczka