Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Okuniewskiej, 19.02.2018 r. godz. 15:15

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2018 roku, o godz. 15:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. Jana Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr inż. Patrycji Okuniewskiej
Ekstrakcja 2-fenyloetanolu z hodowli mikrobiologicznych (in situ) za pomocą cieczy jonowych i mieszanin eutektycznych

Promotorem rozprawy jest: prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Promotorem pomocniczym jest: dr Jolanta Mierzejewska
Recenzenci:
Dr hab. Marzena Dzida, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii)
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 i w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.
Pobierz streszczenie (.pdf) ,  recenzję1 (.pdf) i recenzję2 (.pdf) .

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)