Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Kornowicza, 16.12.2019 r. godz. 14:45 NEW

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2019 roku, o godz. 14:45, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. J. Czochralskiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Arkadiusza Kornowicza
Kompleksy natywnych cyklodekstryn z metalami - synteza, budowa i właściwości fizykochemiczne

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wojciech Grochala (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Prof. dr hab. Jerzy Lisowski (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1 i w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.

Pobierz streszczenie (.pdf) ,  recenzję1 (.pdf) i recenzję2 (.pdf) .

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)