Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Medycznej – Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 10
Termin składania ofert: 21 lutego 2018, 15:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

1) tytuł zawodowy magistra w dziedzinie Chemia, Technologia chemiczna, Biotechnologia, Biochemia, Inżynieria materiałowa lub pokrewne, preferowana specjalność: chemia polimerów, chemia analityczna lub fizykochemia powierzchni,
2) znajomość metod charakteryzacji granic międzyfazowych,
3) doświadczenie w interpretacji wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
4) biegła znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

1) charakteryzacja powierzchni powłok polimerowych,
2) tworzenie i charakteryzacja powłok z otrzymanych polimerów z wykorzystaniem technik elektrokinetycznych, mikroskopowych i pomiarów kata zwilżania,
3) analiza korelacji między strukturą polimeru i właściwościami biobójczymi,
4) udział w pozostałych zadaniach projektu: opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Warunki zatrudnienia:

Poszukiwany kandydat będzie zatrudniony w ramach umowy o stypendium w projekcie badawczym: „Polimerowe Filmy Antybakteryjne”,  Narodowego Centrum Nauki.
Wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 2250,-zł brutto miesięcznie. Możliwość dodatkowego finansowania ze środków Wydziału.
Okres pracy w projekcie: 7 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 16 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

1.            Podanie skierowane do Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
2.            Życiorys naukowy,
3.            List  motywacyjny z informacją o dorobku kandydata w odniesieniu do wymagań konkursu
4.            Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
5.            Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.);

Dokumenty w kopercie adresowanej do dr hab. inż. Kamila Wojciechowskiego, prof. PW, należy złożyć do 21 lutego 2018 roku do godz. 15:00 w sekretariacie biura dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3 lub osobiście w pok. 327.

Dodatkowych informacji udziela: Kierownik projektu, dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, prof. PW,
tel. +48 22 234 5106, kamil.wojciechowski@ch.pw.edu.pl. http://kwojciechowski.ch.pw.edu.pl/

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)