Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Podziękowania dla darczyńców odtworzenia pomnika Prezydenta Mościckiego przed Gmachem Technologii Chemicznej

Ukończyliśmy prace nad odtworzeniem pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW. Było to możliwe dzięki wspaniałemu wsparciu Darczyńców – zarówno firm, instytucji, jak i osób prywatnych. Pozyskane na ten cel środki zostały przeznaczone na: zrekonstruowanie popiersia prof. Mościckiego, postawienie nowego cokołu, przeniesienie w nowe miejsce obelisku poświęconego Pamięci Profesorów, Pracowników, Studentów oraz Żołnierzy Września i Powstania Warszawskiego poległych i zamordowanych w latach 1939–1945 oraz zainstalowanie oświetlania obu monumentów. W druku jest już też monografia o Ignacym Mościckim – specjalne wydanie książki z kalendarium odtworzenia pomnika. Uroczyste odsłonięcie pomników wpisane jest w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Politechnikę Warszawską.

Wszyscy Darczyńcy zostali zaproszeni do Komitetu Honorowego odtworzenia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)