Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2018/2019

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus Plus proszeni są o aplikowanie w systemie USOS oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej (studenci zainteresowani wyjazdem na praktyki proszeni są o złożenie dokumentów tylko w wersji papierowej) w dniach 01.03-31.03.2018 w Dziekanacie Biotechnologii, Gmach Starej Chemii, pok. 101 (szczegóły w zakładce Studenci>Programy międzynarodowe>Tablica ogłoszeń).

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)