Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2020/2021

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2020/2021 proszeni są o aplikowanie w systemie USOS oraz złożenie dokumentów w wersji papierowej w dniach 03.03-31.03.2020 w pokoju 152, Gmach Chemii. Studenci biorący udział w rekrutacji proszeni są o zapoznanie się z zasadami wyjazdów na studia obowiązującymi w roku akademickim 2020/2021:
https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Zasady-wyjazdow

Proszę postępować zgodnie z filmem instruktażowym zamieszczonym na stronie:
https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS.

O wynikach rekrutacji studenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną po 20.04.2020.

Wykaz dokumentów:

  1. podanie do Komisji (wzór podania)
  2. CV Kandydata (wzór CV)
  3. list motywacyjny
  4. zaświadczenie z dziekanatu z informacją o statusie studenta oraz średniej ocen z całego toku studiów;
  5. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego min. B2 (lub języka kraju, do którego ma nastąpić wyjazd).

Przy kwalifikacji studentów na wyjazdy pod uwagę będą brane następujące kryteria:

  • średnia ocen i brak zaległości,
  • znajomość języka obcego,
  • właściwa motywacja,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)