Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Seminarium wydziałowe dr. hab. inż. Janusza Zachary, prof. PW - 19.01.2018, 15:15 NEW

Dziekan Wydziału Chemicznego PW oraz Komisja ds. Nauki Rady Wydziału uprzejmie zapraszają na seminarium wydziałowe dr. hab. inż. Janusza Zachary, prof. PW (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska), pt. "Od modeli teoretycznych po zastosowania praktyczne - wybrane aspekty badań strukturalnych", które odbędzie się w piątek, 19 stycznia 2018, o godz. 15:15 w Audytorium Mościckiego, w Gmachu Techonlogii Chemicznej.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)