Składanie dokumentów kandydatów

Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne na kierunkach Technologia Chemiczna i Biotechnologia w roku 2020/2021 proszeni są o składanie wymaganych dokumentów w Gmachu Chemii (pokój nr 100; I piętro), ul. Noakowskiego 3 (wejście z terenu kampusu) w dniach 23-29 września 2020 r. w następującym porządku:
- 23 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Biotechnologia od litery A do litery P włącznie.
- 24 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Biotechnologia od litery R do litery Z oraz przyjęci na Profil Praktyczny od litery A do litery Z.
- 25 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Technologia Chemiczna od litery A do litery M włącznie.
- 28 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Technologia Chemiczna od litery N do litery Z włącznie.
- 29 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - przyjęci na II stopień studiów.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)