Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Spotkanie informacyjne Erasmus+ (nowe miejsce) NEW

Spotkanie informacyjne dla studentów, którzy chcą wyjechać na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+, w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się 20 lutego 2018 r. w godzinach 13.00 - 15.30, w sali 4.05, w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT), ul. Rektorska 4 (wysoki budynek za stołówką centralną).

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)