Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Stypendium dla doktorantów

W związku z prowadzeniem w Zakładzie Chemii Organicznej i kierowanego przez prof. dr hab. Marię Bretner projektu badawczego OPUS-9 pt. „Synteza nowych antagonistów receptorów glutaminianowych oraz kompleksowe badanie ich wpływu na komórki nowotworowe w obecności inhibitorów kinazy CK2.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki poszukuje się 2 doktorantów do pracy przy projekcie. Okres pracy w projekcie: 6 miesięcy. Składanie dokumentów do 28.02.2019, g. 15:00. Szczegóły w ogłoszeniu1 (.docx) i ogłoszeniu2 (.docx) .

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)