ZAJĘCIA dydaktyczne prowadzone są zdalnie do 15 maja

Zajęcia dydaktyczne semestru letniego prowadzone są zdalnie, zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW do 15 maja, z możliwością przedłużenia.

Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich jest przedłużona do 31 maja br.

Terminy zaliczeń i egzaminów, do chwili wydania innego zarządzenia, są zgodne z harmonogramem roku akademickiego ustalonego Zarządzeniem Rektora 25/2019. Obowiązuje termin sesji letniej 17-30 czerwca oraz sesji jesiennej 1-15 września.

Zaliczenia i egzaminy będą odbywały się za pomocą platform cyfrowych do odwołania decyzji o zdalnej weryfikacji efektów uczenia się.

Lista przedmiotów realizowanych zdalnie znajduje się pod linkiem: https://ncloud.ch.pw.edu.pl/index.php/s/M2Q6cYmw4iZfQK4

Obsługa studentów przez Dziekanat odbywa się drogą mailową.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)