Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Zajęcia "Wystąpienia publiczne czyli jak mówić żeby nas słuchano"

Zajęcia są dedykowane doktorantom, młodym pracownikom naukowym i studentom 5 roku. Warsztaty będą miały wymiar 15 godz. w rozłożeniu czasowym 5 spotkań po 3 godz. (5x3h) przez 5 tygodni. Proponowany termin zajęć to czwartki od 29.XI. albo piątki od 8.XI. od godz. np. 16.00.

Prowadząca: mgr Ewa Szmyd.

Cel i ogólna problematyka przedmiotu:

Celem zajęć opartych na metodach behawioralno-poznawczych, będzie rozwój praktycznych umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi. Studenci będą mieli okazję ćwiczyć i udoskonalać swoją: technikę mówienia - artykulację i emisję głosu, komunikację - reagowanie na sygnały płynące ze strony publiczności, zarządzanie swoimi emocjami w czasie wystąpień publicznych.

Treści programowe:

1. Autoprezentacja  – w celu zdiagnozowania poziomu mowy słuchaczy; ich emisji głosu, oddechu, tempa mówienia, głośności, zrozumiałości, a także postawy ciała, kontaktu ze słuchaczami.
2. Wywieranie wpływu – reguła sympatii i lubienia.
3. Kolejność wystąpień. Pierwszeństwo i świeżość. Ja najpierw czy potem?
4. Rola komunikacji niewerbalnej (mowa ciała): postawa, gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy.
5. Emisja głosu:

 • ćwiczenia oddechowe - celem ćwiczeń będzie obniżenie toru oddechowego, nauka nieinwazyjnego wdechu i ekonomicznego wydechu,
 • ćwiczenia fonacyjne - wyzwalanie swobodnego, pełnego i pięknego dźwięku.

6. Ćwiczenia z technik mowy:

 • motoryczna rozgrzewka artykulacyjna,
 • praca: nad prawidłowym sposobem wymawiania samogłosek,
 • nad tempem wypowiedzi,
 • nad długością frazy,
 • nad barwą głosu,
 • nad dźwięcznością i nośnością mowy.

7. Opanowywanie tremy, techniki relaksacyjne.

Forma zajęć: warsztaty.

Forma zaliczenia: ustna

Liczba godz: 15

Literatura: 

 1. C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji, Książka i Wiedza, Warszawa 2002
 2. W. Niedzicki, Sekrety prezentacji nauki, Ambernet Sp. z o.o, Warszawa 2004
 3. B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2004
 4. B. Toczyska, Głośno i wyraźnie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007
 5. R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016
 6. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 7. P.G. Zimbardo, M. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Zysk i S-ka, Poznań 1991
 8. M. Clayton, Zarządzanie stresem, Samo.sedno, Warszawa 2012
 9. Carmine Gallo, Mów jak TED, Buchman, Warszawa 2016

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)