Zajęcia w semestrze letnim

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 są realizowane w formie hybrydowej. Decyzja o takim sposobie prowadzenia zajęć wynika z trwającej epidemii COVID-19. Podjęta została w trosce o bezpieczeństwo studentów oraz zachowanie jakości procesu dydaktycznego.

Forma hybrydowa oznacza: zajęcia laboratoryjne dla studentów są realizowane w formie tradycyjnej na terenie Wydziału z zachowaniem zasad wymaganego reżimu sanitarnego, a wykłady i ćwiczenia są prowadzone z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Do zajęć prowadzonych zdalnie są udostępniane materiały dydaktyczne wspierające proces kształcenia.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)