Zaproszenie dla kadry akademickiej PW do udziału w programie „Mistrzowie dydaktyki”

Zapraszamy kadrę akademicką PW do udziału w programie „Mistrzowie dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 – wsparcie finansowe dla nauczycieli akademickich na szkolenia zagraniczne.

Cel projektu: podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Założenia projektu:
- udział nauczycieli akademickich w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich: Uniwersytet w Groningen (Holandia), Uniwersytet w Aarhus (Dania), University College London (Wielka Brytania), Uniwersytet w Gandawie (Belgia),
- przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu z wybraną grupą studentów przez okres 1 semestru (max. 100 godzin).

Wymagania wobec uczestników:
- stanowisko nauczyciela akademickiego: asystenta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego,
- poziom C1 z jęz. angielskiego – potwierdzony certyfikatem lub przez Uczelnię,
- posiadanie podstaw wiedzy o tutoringu (nowoczesnej edukacji spersonalizowanej).
Projekt pokrywa koszty wizyt studyjnych w uczelniach zagranicznych.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia najpóźniej do dn. 13 grudnia 2019.
Więcej informacji o projekcie:
https://www.cwm.pw.edu.pl/Mistrzowie-Dydaktyki
Osoba kontaktowa: Patrycja Kluź, CWM, tel: 22 234 15 94.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)