Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Zapytania ofertowe

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć pt.  „Zastosowanie HPLC UV-Vis i ESI MS do identyfikacji związków barwnych pochodzenia naturalnego” w języku polskim w ramach zadań praktycznych w formie projektowej „HPLC i techniki sprzężone”.

Pełna treść zapytania ofertowego (.doc)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć pt.  „Application of RPLC-UV-Vis-ESI MS for identification of organic dyes of natural origin w języku angielskim w ramach zadań praktycznych w formie projektowej „HPLC and hyphenated techniques”.

Pełna treść zapytania ofertowego (.doc)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)