Zapytanie ofertowe na przygotowanie i prowadzenie przedmiotu

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprowadzenie przedmiotu "Projektowanie i nadzór nad zabezpieczeniami antykorozyjnymi".
Termin: 27.09.2020
Pełna treść zapytania ofertowego (.pdf)
Formularz oferty (.docx)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)